2007-01-01 IC S*Annelövs Aran kommer att bli kastrat och vi behåller S*Annelövs Churaj som avelshane.
Churaj och Chaisai ska ställas ut på Sydkattens Malmöutställning i mars.
S*Annelövs siameser