CH S* Jackpotts Zebastian Suzuki och
IC S*Flerocatt Boadicea är föräldrar till vår första kull:

IC S*Annelövs Aran                    SIA b 21
CH S*Annelövs Anada                SIA n 21
GIC S* Annelövs Achara             SIA b 21
PR S*Annelövs Asnee                SIA n 21IC S* Annelövs Aran och
S*Hi Tors Keen on Kahlùa är föräldrar till den andra kullen:

S*Annelövs Bua Bin                        SIA n 21
S*Annelövs Borisuth                        SIA n 21
S*Annelövs Baandith                       SIA nIC S*Limericks Ymer och
IC S*Flerocatt Boadicea är föräldrar till vår tredje kull:

S*Annelövs Chaang                           SIA n
S*Annelövs Churaj                             SIA n 21
S*Annelövs Chaisai                           SIA n 21
S*Annelövs Chantira                          SIA n 21